« Úvod | Kdo s kým a jak »

Scorpio

ScorpioŠtír - 24.10 - 22.11

Charakteristika znamení, pevné vodní znamení pod vlivem ohnivého Marsu, což ukazuje na boj mezi těmito dvěmi živly.
Štír je znamením, kde city musí projít zkouškou ohně, kde jsou očištěny, teprve pak mají skutečnou a trvalou cenu. Štír vychází ze zásady, že vědění je moc a že chceme-li nasbírat mnoho poznatků, nesmíme se obávat složitostí. Nejvíce jej přitahují věci, které každý nezná, které jsou většinou skryty, ale které mohou mít velký význam pro toho, kdo dovede tohoto poznání využít.

Z toho plyne, že Štír se dobře vyzná "v tlačenici" a v praktickém životě. Vždy ví na koho se obrátit ať už s finanční či jinou pomocí. Rád však také vystupuje jako pokušitel a svůdce a zkouší druhé, k nimž, jestliže obstojí, se stává úslužným a ochotným, a vůči člověku, který je mravně silnější než on, co nejzdvořilejším. Toho pak nezklame a je na něj spolehnutí. Oproti tomu, k podřízeným se může chovat povýšeně anebo si to alespoň myslet, ale většinou na sobě nedá nic znát, umí totiž skvěle skrývat své pocity. Paradoxně tak u něj může vzniknout pocit, že jej okolí nechápe, což je díky jeho skvělému "maskování". Lidé ve znamení Štíra mají silnou vůli, kterou jsou schopni použít v dobrém i zlém. Jejich silná vůli je však schopna je vytáhnout k polepšení i při nejhlubším prohřešku. Štír Nápadně připomíná znamení Raka, avšak má jistou odlišnost. Nosí totiž s sebou zbraň, což se symbolicky odráží i v jeho povaze, jak si ještě řekneme.

Jste-li narozeni v intervalu 24. říjen (podzimní rovnodennost) - 22. listopad, pak se jedná právě o Vás! Štíři jsou často povahy tiché (ba tajnůstkářské), drží se stranou (avšak ne úplně mimo, jen tak ve stínu, aby jim nic neuniklo a byli svědky všeho). Nicméně pozor na ně (Štíři, teď se neurazte, mějte nadhled, však sami dobře víte, o čem mluvím), pokud se vyburcují k činnosti, jdou jednoznačně, nesmlouvavě, s jistou dávkou agresivity a přímočaře za svým. Situace pak povětšinou dopadá v jejich prospěch. Pokud se jedná o záležitosti celku, dokáží se za něj postavit a okolnosti dopadají pro kolektiv dobře. Tito lidé jsou pak velice váženi, ale je to většinou samolibost a panovačnost, jíž se izolují. Vystačí si sami se sebou. Nekompromisnost, cit (nejednou i chuť) pro boj, svárlivost - atributy vodního znamení, jenž alchymisté nazývali Scorpio. Často se pod jejich ohnivou maskou skrývá chlad a kamenná trpělivost, to může jejich vítězství jen prospět. Štíři musí mít prostě vždy navrch. Úspěchu a naplnění dojdou snad na všech vedoucích místech. Ředitelé, vyšetřovatelé, právníci, manažeři - skvělé uplatnění jejich vlastností a dispozic. Rak a Ryby bývají vhodnými partnery, ale Býka nepředčí nikdo.

Obecně lze říci, že Štír přináší do vztahu energii a podnikavost. Je-li Štír spojen s Pannou či Lvem, soužití může rovněž klapat.
 
Muž narozený ve znamení Štíra je více než kdo jiný ovládán svým přirozením. Je vášnivý, emocionální a nepředvídatelný. Jeho povaha se řídí jeho touhami a on přijme jakoukoli výzvu, postaví se jakýmkoli překážkám, aby je uspokojil. A nebude se ohlížet na možné následky. Ať mu ostatní klidně přezdívají bezcitný Don Juan; jejich názor mu nemůže nikterak zabránit, aby neustále vyhledával nová sexuální dobrodružství. Není těžké pochopit, proč se na něj lidé lepí jako ocelové piliny na magnet. Reagují na jeho téměř hypnotickou smyslnost. Rovnou měrou kombinuje osobní šarm a silný charakter. Má tolik energie, až se zdá, jako by ji kolem sebe viditelně vyzařoval; kamkoli se hne, odklopuje ho jako mrak. Ale na ženu, která se Štírovi přiblíží na dosah, číhá nejedno nebezpečí. Jeho doutnající sexualita může nečekaně a bez jediného varování vybuchnout. Je nestálý, nevypočitatelný a pramálo se snaží ovládat. Slovo sebekázeň budete v jeho slovníku hledat marně. Když si chcete zahrávat s ohněm, a přitom nechcete nést těžké následky, držte se od tohoto člověka co nejdál. Na čele má tučným písmem napsáno: Vysoké napětí! Milování s ním může buď dosáhnout závratných výšin nádherných vášní, nebo se propadnout do hlubin naprostých zvráceností.

Žena, která se stane vytouženou milostnou partnerkou Štíra, se má tudíž buď hodně na co těšit, nebo čeho obávat. Na cestě za svým cílem ho nic nezastaví, neboť sám je obětí své touhy. Při milostných hrátkách bývá horlivým samcem, který si libuje v čemkoli, co jeho samičku vzrušuje. A pokud nebude ochotna nechat se svádět a svést, udělá prakticky cokoli, podstoupí jakákoli rizika, podnikne jakékoli kroky, aby ji přesvědčil a ona mu podlehla. A když ani to nezabere – znásilní ji! Štír nikdy nikomu nezapomene prokázanou laskavost a nikdy neodpustí urážku, a je-li raněn, jeho jediným cílem se stává pomsta! Jeho vztahy s lidmi obvykle zahrnují určitý prvek sváru či bojovnosti a občas se umí zachovat velmi krutě. Až příliš snadno si dělá nepřátele – ale zato jim to dá jasně na vědomí. V jakémkoli konfliktu je protivníkem, jehož by se měl člověk obávat. Je nelítostný, tvrdohlavý a houževnatý. Ti, kdo jednají s mužem ve znamení Štíra, musí počítat s tím, že budou muset vynaložit mimořádné úsilí pro zachování míru. Vznešené umění udělovat milost nemají v repertoáru, a stejně tak ani vůli ke kompromisům. Jestliže se s ním dostanete do konfliktu, buďte připraveni zajít do krajnosti. Budete totiž muset.

Když je Štír vyzván na souboj, bije se doslova na život a na smrt. V hádce dá v sázku maximum, bude hrát o všechno nebo o nic a poražený může jít třeba k čertu. Jeho motivace vypadají složitě a záhadně, neboť má i skrytou, soukromou stránku své osobnosti. Je dynamický a arogantní, ale ke svým přátelům loajální. Nechce se stát na nikom závislým, ale současně potřebuje někoho, o koho by se mohl opřít. Ač sám citově nestabilní, pohrdá slabostí druhách – ale silně ho přitahují masochistické typy, které vycítí jeho sklony ke krutosti a zvrhlosti. Má tendenci plýtvat svou energií v nezřízeném životě, ve zbrklém honu za vlastním potěšením a často popadá alkoholu nebo drogám. Na druhou stranu má mnohem větší šanci než jiní, že se své závislosti zbaví, neboť je obdařen nesmírně silnou vůlí a pevným odhodláním. Práce je pro něj vysoce důležitá. Ačkoli nemá rád tvrdou fyzickou dřinu, je mu vlastní mimořádná schopnost koncentrace, živá představivost, veliká odvaha a podnikavost – tedy vlastnosti, které se většinou rovnají úspěchu.

Také je praktický ve finančních otázkách málokomu se podaří napálit ho. Stinnou stránkou však je, že každý problém rád smete z povrchu zemského, aby na něj rychle zapomněl, a problém často zůstává nevyřešen. Pokud jde o otázky milostného rázu, slovíčko „ne“ pro něj prstě není žádná odpověď. Očekává od vás, že se úplně a zcela oddáte jemu a jeho potřebám. Pokud tak neučiníte, začne bezohledně roztínat všechna pouta, která vás svazují. Lidé narození v tomto znamení dovedou být vychytralí, sobečtí a bez sebemenších výčitek svědomí, kteréžto vlastnosti na jejich cestě za sexuálním dobrodružstvím nelze přehlédnout. Z jejich pohledu je vášeň sama o sobě zákonem. Právě ve znamení Štíra narazíte na ty nejnezodpovědnější sexuální přátele, na nejneukojitelnější souložníky. Usilují o ovládání, a naprostou kontrolu nad partnerovým libidem a city. Pro muže ve znamení Štíra je sex jako nějaká hra, v niž se vypočítá všechny poměry sazek, načež má maximální naději na úspěch. Baví ho lovit ženy zajímá se především o ty, o něž usilují i všichni ostatní. Štíra můžete bez problému dohnat k šílené žárlivosti – ale jen na vlastní nebezpečí! Panuje nad ženami, je si jist svou schopností donutit je, aby mu byly po vůli, a jeho intenzivní a nevyzpytatelné vášně ho snadno doženou až k brutalitě. Jedním slovem:

Nezvládnutelný. Pozor! ŠTÍR Vodní znamení pod vlivem planety Mars a Pluto

Jak poznáte 100% Štíra:
Většina lidí narozených v tomto znamení je fyzicky silnými a zdatnými jedinci. Štír má většinou bledou průsvitnou tvář, výraz-né oči a ostré rysy. Postavu má pevnou, střední až silnější, svalnatou zejména u mužů, ženy pak bývají dobře rostlé. Výraz má sebevědomý, vyrovnaný a vitální. V emocionálním vypětí se dokáže dokonale ovládat, jen oči mohou prozradit to, co se v nitru děje. Projevuje se většinou extrémně, buď jedná v naprostém klidu, nebo v šíleném spěchu. Někde uprostřed, stejně tak jako Beran, neumí být. Postřeh, intuice, rychlá řeč jsou vlastnosti, které mu nechybí, a pro strach má uděláno.

Všechno ho zajímá, nikde nesmí chybět a rád má hlavní slovo. Láska a partnerství: O Štírech se všeobecně traduje, že jsou to králové a královny sexu. Dokáží si získat partnera nevěřitelnou přitažlivostí, magickým pohledem, vášní a přitom postupují s neobyčejnou lehkostí k vytčenému cíli. Ke štěstí v lásce potřebují skutečně silné emotivní prožitky. Když milují, tak nesmírně silně, bývají žárliví, podezíraví a nedůvěřiví. Zásadně neuznávají nevěru a jejich případě platí rčení, že od lásky je jenom krůček k nenávisti. Neradím Štíra ranit a už vůbec ne podvést. Hluboce citově založený Štír, pokud je správně motivovaný, se snaží pro svého partnera udělat všechno na světě; v opačném případě se bouří, rozčiluje se, vymýšlí intriky, msty, až nakonec ochladne na bod mrazu. Milujete-li Štíra a nemáte ve své přirozenosti ctít věrnost, raději se do vztahu s ním nepouštějte. Pokud hledáte stálost v lásce, pak jste u něho na správné adrese. S kým si Štír rozumí: Dobře si rozumí se svými vodními druhy, s Rakem, Rybou a jiným Štírem. Spojuje je velká citlivost a vnímavost a navzájem dovedou akceptovat partnerovo přání. Přizpůsobivost a láska přitom hraje velkou roli. O ohnivým znamením Berana a Střelce se navzájem silně přitahují. Občas se sice mohou vyskytnout potíže v soužití, ale dají se zvládnout tolerancí a větší trpělivostí. Složité a velmi nebezpečné je soužití se Lvem. Tak moc po sobě touží, milují se, ale harmonického vztahu sotva kdy dosáhnou. Neustále bojují o prestiž. Zemská znamení, Pannu a Kozoroha, uznává pro čestnost, upřímnost, pracovitost; méně však snáší jejich jistou pedanterii a neustálé kontrolování. S Býkem je to tak i tak. Zpočátku jsou si vzájemně sympatičtí, ale za čas si mohou lézt na nervy. Je třeba nalézat společné kompromisy, dopřát si dostatek volnosti a společně plánovat. Vzdušná znamení, Blíženci a Vodnáři, dokáží na Štíra zapůsobit nejen v pozitivním, ale i v negativním smyslu. Jedněm to vyjde, druhým ne! S Váhou je velká naděje na vytvoření harmonického vztahu. Oba však musí uznávat pravidla, důvěřovat si a ctít věrnost! V opačném případě takové partnerství ztroskotá.

Jak vést dialog se Štírem: Především na rovinu a čestně. Má totiž sklon k podezíravosti i nedůvěřivosti a vždy si více hledí vlastních výhod. Pokud ho urazíte, podvedete, nejenže si to bude dlouho pamatovat, ale až přijde jeho chvíle, tak vám to dvojnásobně a s chutí vrátí. Pozná-li, že jste férový člověk, nezklame vás a svěřený úkol dotáhne až do samého konce. Vždy je na něho spolehnutí a přidá i něco navíc. Nezapomeňte, planeta Pluto mu dala do vínku dar dovedně až mistrně skrývat své skutečné pocity. Štír je znamení: Znamení vodní, pevné, jižní, záporné, megnetické, dlouhého vzestupu. S ohledem na člověka znamení flegmatické. vládce Pluto - skryté a nejasné záleľitosti, schopnost proměny a regenerace, schopnost opustit zastaralé, přežilé a nevyhovující při poškození Pluta - bezohlednost, násilí, schopnost manipulace a ovládání okolí, fanatismus, touha po moci spoluvládce Mars - viz. jako u znamení Berana Povaha O povaze štírů (ale také ryb) se píše mnoho úvah a zpravidla jsou ne příliš lichotivé. Tito lidé totiž nebývají pro své okolí mnohdy příliš čitelní a tak se kolem těchto znamení šíří i mnoho fám.

Člověk štír bývá psychicky schopný ponořit se do hlubin (do podvědomí), vydržet námahu, soustředit se, člověk vytrvalý, odvážný, vášnivý, upřímný, s vyvinutou intuicí, se sklonem k intenzivnímu prožívání emocí a silnou pohlavní energií. Zápornými vlastnostmi však může být podezíravost, žárlivost, bezohlednost, sebepřeceňování, tajnůstkářství, mstivost, ukrutnost, zloba, závist, přebujelý sex, či touha sloužit destrukci (a následně rekonstrukci). Životní úspěch často pokazí ztřeštěná či špatně využitá energie, jež dává podnět ke sporům, omylům a utrpení. Pro špatnou čitelnost Štíra nebývá jeho manželství příliš harmonické, abnormální význam je v něm přikládán sexualitě. Tvrdé rány života obvykle působí na charakter Štíra příznivě, neboť vedou k soustředění sil. Uplatnění nachází v povoláních, kde je třeba jít do hloubky, tj. jako psycholog, vědec, lékař, historik či archeolog, detektiv, policista, umělec nebo léčitel. Tělo pohlavní orgány, měchýř Vliv osudový Všeobecný vliv na smrt-jako změnu, dědictví, věno, majetek manžela, poručnictví, pohlavní sklony. Málo štěstí, odkazy prostřednictvím jmění, tajná erotika, nebezpečí nehod a úrazů, slabé zdraví, spory s příbuznými. Vzhled těla Střední postava, dobře stavěné tělo, vlasy dobré kvality.

Podobně jako Skopec je i Štír velkým bojovníkem. Jen s tím rozdílem, že Štír konflikty nevyhledává, bojuje jen když se musí bránit. Má dobrou paměť a nezapomíná. Není sice pomstychtivý, ale často se vrací ke starým křivdám, aby vyrovnal účty. Nechybí mu odvaha a vytrvalost. Lidé narozeni ve znamení Štíra jsou energičtí, nezávislí a rozhodní. Bývají také velmi nedůvěřiví až podezíraví. Jsou obdařeni důvtipem a velkou představivostí. Ironie a jízlivost slouží Štírovi jako zbraň. Tito lidé dokáží uznat intelektuální převahu, i když by byli radši, kdyby byla na jejich straně. Nesnášejí zbabělost a podlézavost. Bývají také velmi všímaví a bystří. Často na první pohled dokáží odhadnout povahu člověka a najít jeho největší slabost. Štírovi většinou nezáleží na hmotných statcích. Jde mu o uznání a zásluhy. Má rád úspěch a obdiv. Chce v životě opravdu něco dokázat. Díky svému mimořádnému nadání, inteligenci a cílevědomosti z nich bývají velcí vědci a umělci. Neúnavně se ženou za svým cílem. Nebojí se překážek a umí vyčkávat. Obyčejně pomůžou, pokud je někdo o to požádá, jinak radši dělají, že nic nevidí, nic neslyší… Všichni narozeni ve znamení Štíra mívají velký úspěch v lásce. Jsou nesmírně přitažliví nejen pro opačné pohlaví. Jsou vášniví a rádi si užívají. Nemusí se příliš snažit, aby svůj objekt svedli. Vyzařují ze sebe velkou sexualitu. Bývají velmi dobrými milenci a milenkami. Manželství je pro ně svým způsobem také důležité, protože potřebují jistotu, občasnou nevěru ale nelze vyloučit. Štíři se těší výjimečně dobrému zdraví. Jsou velmi odolní. Nejsou hypochondry. Pokud říkají, že jsou nemocní, tak opravdu jsou. Jsou však přesvědčeni, že jen oni sami vědí, jak se z nemoci dostat, ať už jde o cokoli.

Žena Štír je velmi náročná. Působí aktivně a energicky, k tomu má potřebnou dávku sebedůvěry. Nepostrádá odvahu, a tak se klidně pustí i do náročnější práce. Bývá kritická a cílevědomá. To je základní předpoklad úspěchu. Dokáže získat, na koho si ukáže. Většina mužů se ráda od ní nechá svést. Odděluje sex od lásky, když ale miluje, není radno si s ní zahrávat. Zradu neodpouští. Jinak je mistryní milostných hrátek. Milovat se s touto ženou je opravdu zážitek. Pro děti je velkou oporou. Nezalekne se jen tak něčeho a tím povzbuzuje i své potomky.

Mužům narozeným ve znamení Štíra je elegance a sex-appeal vlastní. Zachází s těmito zbraněmi naprosto instinktivně a přirozeně. Je plný energie a nadšení. Pokud se o něco zajímá, dokáže jít až na vrchol a zdolat všechny rekordy. Dosáhne na jakékoli místo a zaslouženě. Právě tak tvrdošíjně si počíná, když se mu nějaká zalíbí. Zdolává její nezájem, stud i nadřazenost. Potřebuje poddajnou, ale silnou partnerku. Vyžaduje od ní věrnost, protože je nesmírně žárlivý, sám si však rád zaflirtuje. Posiluje to jeho ego. Bývá velmi ochranářským otcem i manželem.


Toto znamení touží objevovat hloubku duše – podvědomí i nevědomí. Je pod vlivem planety Mars a Pluto a ty představují bojovnost, činorodost a důvěru v sebe. Je to velký bojovník a nezalekne se ani sebevětšího protivníka. Má dost špatnou pověst, poněvadž ho ovládají dvě vlastnosti: erotika a agresivita. Štír je tvrdohlavý, hádavý a často velmi rychle vybuchne. I přesto je to citlivé znamení. Je stvořeno pro lásku, neustále o ni usiluje duší i tělem. Jestliže si Štír svého vyvoleného nemůže vzít a připoutat k sobě, miluje ho ještě něžněji a silněji. Poslouchá jen to, co říká jeho srdce. Je velmi všímavý, bystrý a nic mu neunikne. Štír je schopen dosáhnout pozoruhodných činů i výsledků. Živel: voda

Štír - muž

Muž Štír věnuje své budoucnosti hodně času. Dokáže plánovat, pracovat za dva, často bez tolik potřebného odpočinku, jídla i pití. Hoří zvědavostí vyřešit kdejakou záhadu a nejasnost. Má svou hlavu, musí být po jeho, ale dokáže mít také srdce na dlani a dělá mu radost, když ho někdo potřebuje, a on „vlastně“ nikoho. Vždy ví co chce a kam směřuje. Zásadně neuznává nevěru a speciálně u nich platí rčení: „Od lásky je jen krůček k nenávisti“. Pro pravou partnerku je schopen všeho, v opačném případě se bouří, vymýšlí intriky a msty. Pokud nemáte ve své přirozenosti věrnost, neoslovujte ho!

Štír - žena

Je to výborná kuchařka. Nepostrádá energii a vytrvalost. Dokáže vyčkávat a je tajemná a hluboká jako voda. Jakmile jednou ztratí v někoho důvěru, není lehké získat ji zpět. Umí se dokonale ovládat a vždy jen oči mohou prozradit, jaké emoce v jejím nitru probíhají. Projevuje se většinou dosti extrémně, buď je v naprostém klidu, nebo ve zběsilém spěchu. Dokáže si získat partnera neuvěřitelnou přitažlivostí a magickým pohledem. Ke štěstí v lásce potřebuje skutečně silné emotivní prožitky. Miluje nesmírně silně a bývá žárlivá a nedůvěřivá. V lásce je stálá.

Lidé ve znamení Štíra jsou přímo nabití vášní, přitažlivostí a emocemi. Milující Štír Vám snese "modré z nebe, ale pozor - kromě silné lásky má v repertoáru také žárlivost, nenávist, intriky a mstu, od čehož ho dělí jen krůček, takže jej nezkoušejte ranit a už vůbec ne podvést. Nebude váhat ani vteřinu, aby Vám to vrátil i s pořádným nášupem. Dobrým partnerem pro Štíra je Panna, Kozoroh, Rak nebo Ryba. Býk, který je jeho protipól, také může Štíra oslovit, ale záleží na zralosti obou jedinců jak se vztah vyvine. Vztah s jiným Štírem se může jevit lákavě, ale po určité době může být pro oba zničující, proto je lepší se mu vyhnout a zůstat přáteli.

Povaha Sebedůvěra, ctižádost, touha po uplatnění a postupu, domýšlivost, aktivita, ostrý royum, kritičnost až silné vášně, žárlivost.
Povolání související s kovy, elektřinou, technikou.
Číslice 4
Den úterý  
Kameny Jaspis, Malachit, Býčí oko, granát, opál, smaragd, topas
Vládce znamení: Pluto, Mars
Živel znamení: voda
Soulad se znamením: Rak, Ryby
Barva: černá, rumělková, fialová
Kov: železo
Rostliny: cypřiš, narcis, jeřabina, broskvoň
Magické číslo: 4
Šťastná čísla: 5, 7, 9, 11, 23, 25, 47, 65, 325
Příznivé dny: čtvrtek, pátek
Povaha: flegmaticko-cholerická
Silná stránka: důvtipnost
Slabá stránka: neústupnost
Polarita: Yin
Citlivou zónou jsou pro vás genitálie.

Bikinko...my nic nehrotime, nemstime se a bojujem jen s vetrnymi mlyny :) hrotime a mstime se pouze lidi, kteri nas k tomu donuti, ublizi nam , zneuziji atd..jen tak si srat na hlavu nedame :) autor se neboji dat najevo svoje city, kdyz to necitis tak neni co davat najevo..a davat falesne iluze to nedelame ....

Nejlepsi jsou rybicky:) proc furt hrotit situaci, mstit se, bojovat za kazdou cenu? zivot je krasny ale kratky, uzivejme ho tedy na plno a mejme se radi...a pro autora to plati extra:) nemel by se bat davat vic sve city najevo a stydet se za ne, nebo je to jisty strach z toho, ze te muze kdykoliv a kdokoliv zranit? neverim tomu a stale jeste pevne verim a doufam, ze lide, kteri ublizuji ( a tuto sortu lidi bych klidne nazvala uchylama) nejsou uplne vsude...mozna je to opravdu jista paranoia...muj nazor nenutim, je to pouze muj nahled na vec :o)

Moňulo mas pravdu nasi protejsci to maji tezky, pokud teda mame nejaky partnery. Posledni dobou potkavam hodne stiru co jsou singl. A taky jednu dobu jsem mel problem si najit na vazny vztah. Nejslozitejsi to jsme :) nekdy sam v sobe mam solidni zmatek :) Jo jo nedavaji najevo, si myslim ze si moc nepoustime lidi k telu, az postupem casu, az si je proklepnem ;)

ja jsemd ocela typicla stirkaa popravde nevim, zda je to dobre,ci ne, vetsina lidi nevidi,co se uvnitr me deje, jak je psano. stiri nedavaji na jevo emoce, nebo jem askuji, jiz nespocetnekrat jsem se setkala s vetou,co to je, jsis mutna a ja byla v nejvetsim blahu a naopak. Veci az moc prozivam, umim se napojit na energie lidi, citim veci,c o ostatni ne a vetsinou ne.........Myslim, ze stir je jedno z nejslozitejsich znameni ,,,,,,,,,,,nemaj to s nami protejsci lehke :)

jo jo neco nesedí to je pravda. Já bych zrovna dnes štírem bych nechtěl, takový stupid nálady máme jen my :) na druhou stranu tak jak my se to asi neužívá a ani neprožívá nikdo. Váhy jsou fajn, jen jak narušíš jejich rovnováhu třeba jim ukřivdíš neprávem, tak jsi skončil :) Pozitivní že:) Uf lvice jsem měl taky, hodně impulsivní člověk, a někdy mi to lezlo na mozek. Ale teď jako kumpánka je naprosto super. Lepšího člověk naznám. Štírku jsem taky neměl, ale zkouším to :)))

Taky bych rekl ze neco nesedi, ale vetsina urcite jo. Parkrat jsme nad tim premyslel(treba kdyz jsem si nasel novy objekt zajmu:)) a myslim ze se muzu povazovat za tipickeho stira. A kupodivu jsem i rad ze jim jsem:) Jak by taky ne ze... zrovna pred dvoumy dny jsem nasel krasnou holku a proste jsem si rekl ze jestli tuhle nedostanu, tak promarnim fakt dobrou sanci na nejakej klidnejsi vztah. Je to "vaha" a moje posledni(zatim este stale aktualni) pritelkyne je Lev a to fakt neklape. Ale verim si, pokud si vzpominam, tak zatim se mi nestalo, abych neuspel:) este ze toho nejak nevyuzivam a jak se tu nekde vyse pise, kdyz miluju, neni co resit... Co se mi este ovsem nepovedlo, je nejaka stirka pekna... fakt by me to zajimalo.

Díky, mít více času tak rozeberu i zbytek znamení, ale buhužel, chtělo by to aspoň, aby den měl 26h. A pozdravuj te velmi dobrou kámošku :)

Na vaše stránky mě upozornila jedna velmi dobrá kamarádka, taky štírka. O štírech u jsem toho četl hodně, někdy souhlasím a někdy to prostě na mě nesedí. Je pravdou, že jde o velmi složité znamení u kterého málokdy poznáte co si opravdu myslí.

přidat komentář

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se